Zavede a udrží pořádek. Nastaví a vynutí dodržování administrativních procesů. Zajistí snadnou zastupitelnost a předatelnost. Uživatel má seznam úkolů, které má odpracovat. Práce s el. podpisy a časovými razítky. Umožní práci odkudkoliv (vnitřní síť, internet). Kompletní webové řešení – funguje na mobilech a libovolném operačním systému

PROCESEM MŮŽEME ROZUMĚT NEJEN SCHVÁLENÍ NĚJAKÉHO DOKUMENTU

 • Nástup zaměstnance.
 • Ukončení pracovního poměru zaměstnance.
 • Koloběh směrnic (ISO) dokumentace v rámci organizace, včetně zajištění jejich přečtení zaměstnanci.
 • Správa směrnic, postupů a návodů.
 • Objednání služebního auta a vykázání služební cesty.

OD JEDNODUCHÝCH PROCESŮ PO KOMPLEXNÍ ŘÍZENÍ ADMINISTRATIVY

Podle požadavků zákazníka jsme schopni nabídnout několik úrovní podpory administrativních procesů.

JEDNODUCHÉ SCHVALOVÁNÍ

 • Typické schvalování již hotových dokumentů – např. faktury.
 • Dokument musí schválit jedna nebo více osob.
 • Historie a průběh schvalování jako součást dokumentu.
 • Dokument je stále dostupný nikam necestuje.

VÍCEKROKOVÉ SCHVALOVÁNÍ S NÁSTROJEM NA VYTVÁŘENÍ A ŘÍZENÍ PROCESŮ

Navíc oproti předchozímu nástroj pro návrh a řízení procesů přímo administrátorem zákazníka. Definice nového procesu trvá několik desítek minut. Okamžitá reakce na potřeby řízení procesů administrativy. Vhodné i pro řešení ad-hoc procesů – jednorázové akce. Umožňuje definovat kroky, podmínky přechodu, formuláře, validaci polí a dokumentů, mailové upozornění, seznamy hodnot, zastupitelnost,

KOMPLEXNÍ PROCESY A PROCESNĚ ŘÍZENÉ AGENDY – ZAKÁZKOVÉ MODULY

 • Složité a komplikované procesy s požadavky na vývoj „na míru“.
 • Podpora BPMN.
 • Minimum omezení při definici požadavků na systém.
 • Libovolné integrace na jiné informační systémy.
 • Automatizované operace s dokumenty – generování nových, konverze formátů, slučování, vytěžování a OCR, …