NOVINKY A TRENDY

Digitalizace dokumentů je vyhledávaná služba, která pomáhá organizacím v konkurenceschopnosti. Šetřete Váš čas a úsilí, které věnujete administrativě, papírování, skladování dokumentů a jejich dohledávání. To díky digitalizaci dokumentů věnovat výzkumu a vývoji můžete. A místo které zabírají papíry, využijte pro svůj předmět podnikání.

Díky používání dokumentů v elektronické podobě se můžete připravit na nařízení Evropské unie o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Toto nařízení vstoupilo v platnost 1. července 2016 a s ním i jednotlivá ustanovení. Jaký dopad může mít na Vaši organizaci a na co se konkrétně připravit? Jak využít nařízení EU ve svůj prospěch?

CO JE NAŠÍM CÍLEM:

Použít naše znalosti a zkušenosti v oblasti digitalizace a vývoje softwaru pro řešení potřeb organizací v oblasti administrativy a dalších procesů, které zahrnují tvorbu a pohyb papírových dokumentů. Díky velkým možnostem DMS systému Alfresco umíme náš software jednoduše implementovat na Vaše stávající procesy, aby doplňoval další ekonomické či provozní systémy (vytěžováním faktur, zpracování dat o majetku).

VIZE:

Být partnerem zákazníka a pomáhat mu při řešení otázek v oblasti digitalizace dokumentů.

MISE:

Poskytovat řešení umožňující jednoduše najít potřebný dokument v jakékoliv situaci.


DigiÚložiště s fulltextovým vyhledáváním - Váš digitální archiv

V rámci řešení nabízíme bezpečné úložiště s řízením přístupů jak pro obchodníka či účetní, tak pro Vaši uklízečku. Díky podobnému způsobu vyhledávání jako na Google si nemusíte pamatovat název souboru. Fulltextové vyhledávání prohledá celý archiv a vrátí dokumenty, které požadujete. Pro upřesnění výsledku je možné zadávat časové údaje nebo název dodavatele, případně jiné značky, které odpovídají řazení dokumentů ve Vaší organizaci. A to nejen na Vašem počítači, ale i přes mobilní telefon či tablet.

Hlavní funkce:

  • fulltextové vyhledávání - hledám dokumenty dle libovolných částí textu, nemusím vědět, jak se dokument jmenuje nebo kde je uložen
  • dokumenty mám vždy s sebou v mobilním zařízení, odkud je mohu i schvalovat
  • WORKFLOW - oběh dokumentů v rámci schvalovacích či připomínkovacích procesů + hlídání termínů
  • audit změn a verzí dokumentů (uchovány všechny změny v dokumentech včetně jejich původce)
  • bezpečné a kontrolované sdílení dokumentů i mimo organizaci. Není tedy nutné tvořit kopie, vždy pracujete s poslední verzí dokumentu
  • verzování dokumentů a hlídání jejich změn (nevznikají desítky souborů, které jsou uložené v emailech)
  • plnohodný digitální archiv včetně skartačních procesů
  • podpora elektronických podpisů a časových razítek