Proměňte vaše faktury na DIGITÁLNÍ

  • Proces likvidace příchozích faktur
  • Řízené schválení a zaúčtování

CENA NA VYŽÁDÁNÍ

+ ZPRACOVÁNÍ ISDOC FAKTUR

Vizualizace workflow

Elektronické zpracování a kompletní oběh účetních dokladů. Řízený proces zpracování a schvalování. Popis dat metadaty (košilkou). Dohledání dokladu pomocí metadat. Elektronicky uložené doklady se neztratí a mají uloženu kompletní historii zpracování. Výrazné časové úspory oproti běžnému papírovému zpracování dokladů. V souladu s požadavky daňové správy ČR.