NABÍZÍME PROFESIONÁLNÍ DMS SYSTÉM ALFRESCO

Jde o modulární systém obsahující řadu funkcí a modulů dle potřeb firmy. Například podporu workflow pro řízení podnikových procesů, systém pro podporou implementace norem ISO, případně systém pro spisovou službu a elektronickou podatelnu.

Nedílnou součástí a jádrem Document Management System je přímá návaznost na řešení pro ukládání, zálohování a archivování všech dat. Velkou výhodou je fulltextové vyhledávání ve všech ukládaných dokumentech.

DIGIULOŽIŠTĚ

  • Zabezpečené a důvěryhodné ukládání dokumentů.
  • Bezpečný trezor na digitální obsah.
  • Vyhledávání v dokumentech jako na Google.
  • Zálohované úložiště dokumentů s jednoduchým sdílením dat.
  • Online schvalování a podpis dokumentů odkudkoliv.
  • Soulad s ISO/TS 16949.
  • Možnost geograficky odděleného uložení.
  • Každý dokument může být automaticky elektronicky podepsán systémem, může být oražen časovým razítkem nebo označen ověřeným osobním elektronickým podpisem.
  • Soulad s legislativou EU (eIDAS) a ČR.
  • Podrobné transakční logy (čtení a změny), historie změn dokumentů.