Digitální úložiště

 • Zabezpečené a důvěryhodné ukládání dokumentů.
 • Bezpečný trezor na digitální obsah.
 • Vyhledávání v dokumentech jako na Google.
 • Zálohované úložiště dokumentů s jednoduchým sdílením dat.
Zobrazit více
 • Online schvalování a podpis dokumentů odkudkoliv.
 • Soulad s ISO/TS 16949.
 • Možnost geograficky odděleného uložení.
 • Každý dokument může být automaticky elektronicky podepsán systémem, může být oražen časovým razítkem nebo označen ověřeným osobním elektronickým podpisem.
 • Soulad s legislativou EU (eIDAS) a ČR.
 • Podrobné transakční logy (čtení a změny), historie změn dokumentů.

Elektronický oběh dokumentů

 • Elektronické zpracování a kompletní oběh účetních dokladů.
 • Kompletní elektronický oběh účetních dokladů.
 • Řízený proces zpracování a schvalování.
 • Popis dat libovolnými metadaty (košilkou) s možností napojení na ERP systémy.
Zobrazit více
 • Dohledání doklady pomocí metadata nebo jeho obsahu (fulltext).
 • Elektronicky uložené doklady se neztratí a mají uloženu kompletní historii zpracování.
 • Výrazné časové úspory oproti běžnému papírovému zpracování dokladů.
 • Automatické elektronické podpisy pro větší bezpečnost a důvěryhodnost.
 • V souladu s požadavky daňovou správy ČR.

Komplexní procesy a procesně řízené agendy

 • Řízená dokumentace zakázek a projektů.
 • Řízení stavu a průběhu zakázky
 • Stav řešení.
 • Termíny a jejich plnění.
Zobrazit více
 • Úkoly.
 • Subdodávky.
 • Protokoly.
 • Kompletní dokumentace
 • Projekty a plány.
 • Objednávky, dodávky, faktury.
 • Smlouvy včetně jejich připomínkování.
 • Deníky, …
 • Evidence komunikace – ukládání emailů.
 • Schvalovací procesy
 • Objednávky, faktury, smlouvy.
 • Vzory dokumentů
 • Objednávky, smlouvy, protokoly.
 • Sdílení a spolupráce při tvorbě dokumentů
 • Sdílení libovolné části dokumentace bez nutnosti odesílání dokumentů mailem.
 • Historie verzí libovolného dokumentu nebo souboru, přístupná vždy aktuální platná verze.