Rozšíření DMS

Nabízíme profesionální DMS systém Alfresco

Jde o modulární systém obsahující řadu funkcí a modulů dle potřeb firmy. Například podporu workflow pro řízení podnikových procesů, systém pro podporou implementace norem ISO, případně systém pro spisovou službu a elektronickou podatelnu.

Nedílnou součástí a jádrem Document Management System je přímá návaznost na řešení pro ukládání, zálohování a archivování všech dat. Velkou výhodou je fulltextové vyhledávání ve všech ukládaných dokumentech.

DIGIÚLOŽIŠTĚ

 • Zabezpečené a důvěryhodné ukládání dokumentů.
 • Bezpečný trezor na digitální obsah.
 • Vyhledávání v dokumentech jako na Google.
 • Zálohované úložiště dokumentů s jednoduchým sdílením dat.
 • Online schvalování a podpis dokumentů odkudkoliv.
 • Soulad s ISO/TS 16949.
 • Možnost geograficky odděleného uložení.
 • Každý dokument může být automaticky elektronicky podepsán systémem, může být oražen časovým razítkem nebo označen ověřeným osobním elektronickým podpisem.
 • Soulad s legislativou EU (eIDAS) a ČR.
 • Podrobné transakční logy (čtení a změny), historie změn dokumentů.

OBĚHFAKTUR

 • Elektronické zpracování a kompletní oběh účetních dokladů.
 • Kompletní elektronický oběh účetních dokladů.
 • Řízený proces zpracování a schvalování.
 • Popis dat libovolnými metadaty (košilkou) s možností napojení na ERP systémy.
 • Dohledání doklady pomocí metadata nebo jeho obsahu (fulltext).
 • Elektronicky uložené doklady se neztratí a mají uloženu kompletní historii zpracování.
 • Výrazné časové úspory oproti běžnému papírovému zpracování dokladů.
 • Automatické elektronické podpisy pro větší bezpečnost a důvěryhodnost.
 • V souladu s požadavky daňovou správy ČR.

DIGIÚLOŽIŠTĚ

 • Řízená dokumentace lidských zdrojů.
 • Systém osobních složek s přehlednou a podrobnou evidencí.
 • Řízení navázaných procesů:
 • Nábor.
 • Nástup.
 • Školení a pravidelné hodnocení.
 • Ukončení.
 • Sledování a upozorňování na termíny (konec smlouvy, konec zkušební doby, …).
 • Plánování událostí (školení, hodnocení).
 • Delegace úkolů (příprava a přejímka techniky, příprava pracoviště, …).

ŘÍZENÍZAKÁZEK

 • Řízená dokumentace zakázek a projektů.
 • Řízení stavu a průběhu zakázky
 • Stav řešení.
 • Termíny a jejich plnění.
 • Úkoly.
 • Subdodávky.
 • Protokoly.
 • Kompletní dokumentace
 • Projekty a plány.
 • Objednávky, dodávky, faktury.
 • Smlouvy včetně jejich připomínkování.
 • Deníky, …
 • Evidence komunikace – ukládání emailů.
 • Schvalovací procesy
 • Objednávky, faktury, smlouvy.
 • Vzory dokumentů
 • Objednávky, smlouvy, protokoly.
 • Sdílení a spolupráce při tvorbě dokumentů
 • Sdílení libovolné části dokumentace bez nutnosti odesílání dokumentů mailem.
 • Historie verzí libovolného dokumentu nebo souboru, přístupná vždy aktuální platná verze.

CHYTRÝŠANON

 • Archiv se šanony, které se samy plní dokumenty.
 • Digišanon jednou nastavíte a sám se neustále plní aktuálními dokumenty.
 • Každý chytrý šanon má nadefinováno, jakými dokumenty se má plnit a v jaké struktuře je má zobrazovat.
 • Například DigiŠanon Zákazníci může obsahovat veškerou dokumentaci roztříděnou dle zákazníků a dále dle zakázek a typů dokumentů.
 • Jeden dokument může být zařazen v libovolném počtu DigiŠanonů. Není potřeba nic kopírovat a každé oddělení může mít přístup k dokumentům přesně podle svých potřeb.

DIGITÁLNĚISO

 • Firemní systém pro podporu certifikace ISO 9001, ISO 20001 a ISO 27001
 • Směrnice
 • Ucelený auditovaný životní cyklus dokumentace (přehled schvalovatelů, připomínek a změn).
 • Připomínkování a schvalování dokumentů.
 • Verzování dokumentů se zachováním všech změn.
 • Potvrzení, že byl uživatel seznámen s dokumentem.
 • Revize expirovaných dokumentů a jejich další schválení či archivace..
 • Schvalovací procesy
 • Schvalování a podepisování dokumentů online odkudkoliv.
 • Práce s dokumenty dle eIDAS (Nařízení EU č. 910/2014) platné od 1.7.2016.
 • Dlouhodobé zabezpečení proti ztrátě, poškození či zcizení informací.
 • Díky zpracování el. dokumentů ušetříte 90% času při vyhledávání.
 • Jednotná verze dokumentů napříč organizací.
 • Velmi snadné sdílení dokumentů.
 • Řízení práv uživatelů k jednotlivým dokumentům či složkám.

Prezentace/kontakt

 • Máte dokumenty uložené na několika místech? Skenujete již papíry jako obrázky, ale stále nemůžete nic najít?
 • Rozpadají se Vám papíry, které máte povinnost archivovat ještě několik let?
 • Nebo Vás zajímají aktuální informace, jak dnes organizace v 21. století fungují efektivně ve zvládnutí administrativy?

Máte zájem o prezentaci zdarma? Potřebujete více informací ?