Procesy/Automatizace

Digitalizace organizace – elektronizace kanceláře

 • Zavede a udrží pořádek.
 • Nastaví a vynutí dodržování administrativních procesů.
 • Zajistí snadnou zastupitelnost a předatelnost.
 • Uživatel má seznam úkolů, které má odpracovat.
 • Práce s el. podpisy a časovými razítky.
 • Umožní práci odkudkoliv (vnitřní síť, internet).
 • Kompletní webové řešení – funguje na mobilech a libovolném operačním systému

Procesem můžeme rozumět nejen schválení nějakého dokumentu, ale např. i následující běžnou firemní agendu:

 • Nástup zaměstnance.
 • Ukončení pracovního poměru zaměstnance.
 • Koloběh směrnic (ISO) dokumentace v rámci organizace, včetně zajištění jejich přečtení zaměstnanci.
 • Správa směrnic, postupů a návodů.
 • Objednání služebního auta a vykázání služební cesty.

Od jednoduchých procesů po komplexní řízení administrativy

Podle požadavků zákazníka jsme schopni nabídnout několik úrovní podpory administrativních procesů.

Jednoduché schvalování

 • Typické schvalování již hotových dokumentů – např. faktury.
 • Dokument musí schválit jedna nebo více osob.
 • Historie a průběh schvalování jako součást dokumentu.
 • Dokument je stále dostupný nikam necestuje.

Vícekrokové schvalování s nástrojem na vytváření a řízení procesů

 • Navíc oproti předchozímu nástroj pro návrh a řízení procesů přímo administrátorem zákazníka.
 • Definice nového procesu trvá několik desítek minut.
 • Okamžitá reakce na potřeby řízení procesů administrativy.
 • Vhodné i pro řešení ad-hoc procesů – jednorázové akce.
 • Umožňuje definovat kroky, podmínky přechodu, formuláře, validaci polí a dokumentů, mailové upozornění, seznamy hodnot, zastupitelnost, …

Komplexní procesy a procesně řízené agendy – zakázkové moduly

 • Složité a komplikované procesy s požadavky na vývoj „na míru“.
 • Podpora BPMN.
 • Minimum omezení při definici požadavků na systém.
 • Libovolné integrace na jiné informační systémy.
 • Automatizované operace s dokumenty – generování nových, konverze formátů, slučování, vytěžování a OCR, …

Digitální kancelář

Všechny výše uvedené přístupy jsou spojeny do jednoho systému a jednoho rozhraní. Uživatelé pracují s jedním programem. Seznamy úkolů z různých procesů jsou sloučené na jednom místě. Centrální řízení přístupových práv, seznamů a číselníků, zastupitelnosti, externích datových zdrojů, … Součástí je i bezpečné ukládání dokumentů, včetně antivirových kontrol, dlouhodobého digitálního archivu, …